Titulek
óvod o Hané databázi pjesniček

Pjesničke só seřazeny podle abecede:

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T V Z

 

Debech bela ptáčkem

Prostějov

Debech bela ptáčkem,
tém malém zpěváčkem,
/:zatočela bech se,
zatočela bech se,
nad našém dvorečkem.:/

Nad našém dvorečkem,
v Brně nad kasárnó,
podivala bech se,
podivala bech se,
co chlapci dělajó.

Jeden koně češe,
drohé oves nese,
třeti za stolečkem,
smeknotém klobóčkem
psaničko mě piše.

Jak to psani napsal,
smotně si zaplakal,
Škoda je tě ešče,
modrooky děvče,
že sem tě nedostal.

Dež nebodeš moja,
bodeš bratra myho,
daleko neojdeš,
daleko neojdeš,
od domo našeho.

 Daleká, šeroká

-

 1) Daleká, šeroká je cesta po Holomóc,

vzkázal mě muj milé na stokrát dobró noc,

vzkázal mě muj milé na stokrát dobró noc.

 

2) A já mo děkojo za jeho dobry noce,

že se nevespale moje černy oče.

Že se nevespale moje černy oče.

 

3) Co one dělale, že se nevespale.

Čekale mylyho do rána býlyho.

Čekale mylyho do rána býlyho.

 

4) Daleká, šeroká je cesta po Holomóc,

vzkázal mě muj milé na stokrát dobró noc.

                                                                                                                               Prostějov

 

Debe nebelo Hanaček

-

 1) Debe nebelo Hanaček, béval be ze mě panáček.

Ale, že só Hanačke, sožojó te panáčke.

Ale, že só Hanačke, sožojó te panáčke.

 

2) Debe nebelo Marjánek, béval be ze mě kaplanék.

Ale, že só Marjánke, sožojó te kaplánke.

Ale, že só Marjánke, sožojó te kaplánke.

Dež naši mlátile

Dež naši mlátile, já sem si ležel,
dež pak šle k snidaňo, take sem běžel.
Copak te běžiš, dež tes nemlátil?
Dež jož so na cestě, tož se nevrátim.

Orale, kopale, já sem zas ležel,
zpivale véskale, take sem běžel.
Oréte kopte, já jož nemužo,
zpivéte, véskéte, já vám pomužo.

Vozile do mléna, já sem si ležel,
dež se pak dělile, hneď sem tam běžel.
Dež ste namlele, take mě déte!
Kolek mě namlele, nic se neptéte.

Debeh já se nebál

Debeh já se nebál, Andulko, tvé zrade,
[:šil bech na jablička do vašé zahrade:]

Nebuj se senečko, šak já tě nezradim,
[:červenym šátečkem okno zahradim:]